Īpaši izstrādāts risinājums katrā unikālā situācijā

Eventus Group sniedz finanšu, ekonomikas un stratēģiju konsultācijas akcionāriem un tādu uzņēmumu vadībai, kas gatavojas pieņemt stratēģiski nozīmīgus lēmumus, piemēram, par ražošanas izvēršanu, konkurenta pārņemšanu vai uzņēmuma pārdošanu.

Lai kāda būtu nepieciešamā palīdzība, mēs nosakām klienta vajadzības un vēlmes, veicam atbilstošu izpēti, analizējam finanšu datus un tirgu, sniedzam ieteikumus un, kad tie apstiprināti, īstenojam plānu vai nodrošinām tā vienmērīgu izpildi. Klienti novērtē mūsu pieeju, kas tiek pielāgota katrai atsevišķai situācijai.

Eventus Group spēja izprast un noteikt uzņēmuma vai darījuma vērtību ir viena no uzņēmuma galvenajām pamatzināšanām. Pērkot, pārdodot, aizņemoties vai plānojot ir svarīgi saprātīgi pieņemt pamatotus biznesa lēmumus, pamatojoties uz izcilām zināšanām un padziļinātu analīzi. Veidojot uzņēmuma vērtējuma ziņojumu, mēs ņemam vērā nozares veidu un ekonomikas stāvokli, kā arī būtisku lietpratību uzņēmuma vērtēšanas praksēs.

Mūsu stratēģijas un finanšu konsultantu pakalpojumi ietver:

Stratēģiskās konsultācijas
Uzņēmuma restrukturizācija
Biznesa plānošana un finanšu modelēšana
Uzņēmuma vai transakciju novērtēšana
Budžetēšana un to ieviešana
Stratēģiskās konsultācijas, tai skaitā profesionālas valdes un padomes izveide
Finanšu konsultācijas
Uzņēmuma analīze
Sektoru un tirgus analīze
ES struktūrfondu piesaiste
Uzņēmuma ilgermiņa stratēģijas izstrāde