Mūsu piedāvātie pakalpojumi attiecas uz visām ar procesu saistītajām darbībām, sākot ar atbilstošu mērķu noteikšanu, novērtēšanu un pārrunu vadību un beidzot ar darījumu slēgšanu.

Mūsu galvenā kompetences joma ir finanšu konsultācijas uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumos. Neaizmirstot par akcionāru peļņas maksimālu palielināšanu, mēs veiksmīgi pārvaldām apvienošanās un iegādes procesu, lai sasniegtu klientu finanšu un stratēģiskos mērķus.

Izaugsme un diversifikācija apvienošanās un iegādes ceļā ir bijusi un joprojām ir saistoša iespēja ambicioziem uzņēmumiem. Uzņēmumu tirdzniecību var motivēt pārmantošana ģimenes vidū, nestratēģisku darbību likvidēšana vai vienkārši vajadzība noslēgt ieguldījumu ciklu finanšu investoriem. Jebkurā no šiem gadījumiem jākompensē potenciālie riski, ar ko saskaras klients. Klientam, neatkarīgi no tā, vai tas pārstāv pārņemšanas objektu vai solītāju, nepieciešams neatkarīgs, pārliecināts un uzticams konsultants, kas spēj sniegt konfidenciālu, padziļinātu, nevainojamu, atklātu un savlaicīgu atbildi.

Uz klientu un veiksmīgu darījumu orientēta darbība ir mūsu galvenā prioritāte it visā. Tādēļ mūsu filozofija ir katram klientam pievērst visas darba grupas uzmanību pieredzējušu konsultantu vadībā, kas sniedz visaptverošu palīdzību klientiem visā darījumu procesa gaitā un arī noslēguma pārrunās.

Eventus Group kā vienam no vadošajiem korporatīvo finanšu uzņēmumiem Latvijas tirgū, spriežot pēc investīciju banku darījumu skaita pēdējo piecu gadu laikā, ir plaša pieredze apvienošanās un iegādes jomā dažādos ekonomikas sektoros. Mūsu darba grupa piedāvā desmit gadu ilgu pieredzi, risinot jautājumus un sarežģījumus saistībā ar apvienošanās un iegādes uzdevumu izpildi vietējā un reģionālā mērogā.

Kā konsultants apvienošanās un iegādes darījumus mēs parasti veicam šādi:

Tirgus izpēte un mērķa noteikšana un atlase saskaņā ar apstiprinātajiem kritērijiem
Uzņēmuma novērtēšana un slēgta piedāvājuma organizēšana
Pārrunu vadība un darījuma finanšu izpēte
Uzņēmuma pre-due diligence un due diligence
Juridisko un citu dokumentu sagatavošana
Darījuma izpilde