Mūsu lielākā pievienotā vērtība ir darījuma strukturēšana tādā veidā, kas ņem vērā visus aspektus, lai panāktu pēc iespējas labākus nosacījumus vadības komandai.

Vadības veikta izpirkšana (MBO) vai vadības veikta iepirkšana (MBI) notiek, kad pašreizējā uzņēmuma vadība (MBO) vai ārējās vadības komanda (MBI) uzskata savu kompetenci uzņēmējdarbībā par pietiekamu, lai radītu vērtību priekš sevis, nevis priekš pašreizējiem akcionāriem. Vadība pērk uzņēmuma daļas ar savu finanšu kapacitāti vai ar finanšu investoru palīdzību (ar parādsaistībām nodrošināta pārpirkšana).

Izpirkšana vai iepirkšana ir unikāla iespēja, kas saistīta ar daudziem sarežģītiem un laikietilpīgiem jautājumiem. Lai pareizi pārvaldītu saistītos riskus, galvenais ir no vadības motivācijas neatkarīga stratēģiskā plānošana un pārliecinošas finanšu konsultācijas.

Eventus Group attiecībā uz vadības veiktajiem izpirkšanas darījumiem Latvijā ir celmlauzis. Mēs esam pārvaldījuši gandrīz visus nedaudzos izpirkšanas darījumus Latvijā, palīdzot vadības darba grupām panākt būtisku privāto labklājību un arī apmierināt esošo akcionāru prasības. Mūsu galvenā pievienotā vērtība ir darījumu strukturizēšana tādā veidā, kas pamatīgi izskata vissmalkākās nianses un rezultātā vienojas par vislabākajiem īpašumtiesību noteikumiem vadības interesēs.

Mēs izmantojam savas ciešās sadarbības attiecības ar vadošajiem privātā kapitāla investoriem, starpniekkapitāla sniedzējiem un bankām, lai palīdzētu klientam noteikt vispiemērotāko finanšu partneru kombināciju.

Izmantojot mūsu ekskluzīvās konsultācijas, darījums parasti notiek šādi:

Pārrunu vadība
Biznesa plānosāna un finanšu modelēšana
Uzņēmuma vērtēšana un darījuma strukturēšana
Atlase un pārrunas ar kapitāla sniedzējiem
Uzņēmuma due diligence
Banku finansējuma un citu kapitāla investīciju piesaiste
Juridisko un citu dokumentu sagatavošana
Darījuma noslēgšana