Neatkarīgi no tā, kāds ir uzdevums, Eventus Group profesionāļi pielietos visas savas zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu labāko risinājumu investīciju pārvaldībai

Uzņēmumam Eventus Group ir vērā ņemama pieredze, strukturizējot un pārrunājot līdzekļu piešķiršanas optimālo apkopojumu augošiem uzņēmumiem, apvienošanās un ieguves darījumiem vai darījumiem, kad vadība veic uzņēmumu izpirkšanu.

Mēs piedāvājam klientiem visefektīvākos finanšu risinājumus, pateicoties mūsu racionālajai pieejai, kuras mērķis ir iesaistīt optimālo pušu skaitu. Meklējot vispiemērotākos investorus, mēs veicam dziļu izpēti un pēc tam rūpīgi pārskatām vietējo un starptautisko investoru daudzveidīgo sarakstu, piedāvājot klientiem visizdevīgāko investoru apkopojumu.

Neatkarīgi no uzdevuma būtības Eventus Group speciālisti izmanto praktisku pieeju, lai pārvaldītu visu līdzekļu piesaistes uzdevumus, sākot ar sākotnējo finanšu analīzi un prognozēm, biznesa plāna uzlabošanu, atbilstoša finansējuma noteikšanu un beidzot ar saistošāko noteikumu apspriedi ar potenciālajiem investoriem, uzticamības pārbaudes sniegumu un darījuma izpildi.

Mūsu unikalitāte skaidrojama ar spēju sniegt atbilstošus risinājumus, izmantojot šādas kapitāla uzkrāšanas iespējas:

Privāts kapitāls (aizdevums vai ieguldījums)
Mezzanine finansējums
Bankas finansējums / aizdevums
Bridge loan
Aktīvu pārdošana izmantojot sale & lease back