• EKO OSTA

  EKO OSTA

  Stratēģiskās konsultācijas

 • PurOceans Technology

  PurOceans Technology

  Projekta iesnieguma izstrāde publiskā finansējuma piesaistei

 • Žalvaris

  Žalvaris

  Biznesa plāna izstrāde
  Starpniecība nekustamā īpašuma iegādē
  Pārdošanas puses konsultācijas

 • Bioineksas

  Bioineksas

  Tirgus izpēte

 • EKO OSTA

  EKO OSTA

  Stratēģiskās konsultācijas

 • Žalvaris

  Žalvaris

  Stratēģiskās konsultācijas

 • EKO OSTA

  EKO OSTA

  Kompānijas novērtēšana

 • EKO OSTA

  EKO OSTA

  Finanšu konsultācijas

 • Žalvaris

  Žalvaris

  Kompānijas novērtēšana un stratēģiskās konsultācijas

 • EKO OSTA

  EKO OSTA

  Pārdevēja Due Diligence